ถอยกลับ


 
ยินดีต้อนรับสู่
ระบบบริหารเพื่อการจัดการภายใน กองการเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์))

ชื่อ
นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
 


คำเตือน ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารที่จะส่งมาให้ กองการเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากมีการตรวจพบขอมูลที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ท่านจะหมดสิทธิ์ในการสอบ โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
  
       All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.