ถอยกลับ


 
ยินดีต้อนรับสู่
ระบบบริหารเพื่อการจัดการภายใน กองการเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง เภสัชกร
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ชื่อ
นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
 


คำเตือน ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารที่จะส่งมาให้ กองการเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากมีการตรวจพบขอมูลที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ท่านจะหมดสิทธิ์ในการสอบ โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
  
       All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.