[อาจารย์]Job : 652507025   Announcement: ( 1579/2565 )
Open From: 24 June 2022  To: 18 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652006836   Announcement: ( 630/2565 )
Open From: 09 March 2022  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507019   Announcement: ( 1536/2565 )
Open From: 20 June 2022  To: 20 July 2022

Apply

 [นักวิชาการพัสดุ]Job : 654107013   Announcement: ( 1496/2565 )
Open From: 14 June 2022  To: 15 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507011   Announcement: ( 1520/2565 )
Open From: 15 June 2022  To: 15 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652506947   Announcement: ( 1137/2565 )
Open From: 05 May 2022  To: N/A

Apply

 [ลูกมือช่าง]Job : 654107016   Announcement: ( 1533/2565 )
Open From: 17 June 2022  To: 15 July 2022

Apply

 [นักการภารโรง]Job : 654107002   Announcement: ( 1441/2565 )
Open From: 07 June 2022  To: 07 July 2022

Apply

 [พนักงานธุรการ]Job : 654107032   Announcement: ( 1655/2565 )
Open From: 05 July 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล]Job : 654107036   Announcement: ( 1651/2565 )
Open From: 05 July 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [เจ้าหน้าที่ธุรการ]Job : 654107035   Announcement: ( 1652/2565 )
Open From: 05 July 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [พนักงานธุรการ]Job : 654107034   Announcement: ( 1653/2565 )
Open From: 05 July 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [พนักงานธุรการ]Job : 654107033   Announcement: ( 1654/2565 )
Open From: 05 July 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [แพทย์]Job : 652007028   Announcement: ( 1597/2565 )
Open From: 28 June 2022  To: 06 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652007030   Announcement: ( 1598/2565 )
Open From: 29 June 2022  To: 01 August 2022

Apply

 [แพทย์ประจำบ้าน]Job : 654107020   Announcement: ( 1566/2565 )
Open From: 21 June 2022  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507029   Announcement: ( 1599/2565 )
Open From: 28 June 2022  To: 06 July 2022

Apply

 [นักรังสีการแพทย์]Job : 652507000   Announcement: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
Open From: 06 June 2022  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 642506546   Announcement: ( 2059/2564 )
Open From: 15 October 2021  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 642506352   Announcement: ( 961/2564 )
Open From: 14 May 2021  To: N/A

Apply

 [พนักงานตัดเย็บ]Job : 654106997   Announcement: ( 1405/2565 )
Open From: 06 June 2022  To: 05 July 2022

Apply

 [แพทย์]Job : 642006486   Announcement: ( 1684/2564 )
Open From: 20 August 2021  To: N/A

Apply

 [แพทย์]Job : 642006485   Announcement: ( 1685/2564 )
Open From: 20 August 2021  To: N/A

Apply

 [นักรังสีการแพทย์]Job : 652506870   Announcement: ( 674/2565 )
Open From: 16 March 2022  To: N/A

Apply

 [นักรังสีการแพทย์]Job : 652506934   Announcement: ( 1062/2565 )
Open From: 26 April 2022  To: N/A

Apply

 [พยาบาล]Job : 652007031   Announcement: ( 1621/2565 )
Open From: 01 July 2022  To: 25 July 2022

Apply

 [ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ]Job : 654106972   Announcement: ( 1282/2565 )
Open From: 25 May 2022  To: 30 December 2022

Apply

 [นักฟิสิกส์การแพทย์]Job : 642506507   Announcement: ( 1789/2564 )
Open From: 06 September 2021  To: N/A

Apply

 [เภสัชกร]Job : 642506612   Announcement: ( 2295/2564 )
Open From: 12 November 2021  To: N/A

Apply

 [เภสัชกร]Job : 642506609   Announcement: ( 2296/2564 )
Open From: 12 November 2021  To: N/A

Apply

 [เภสัชกร]Job : 642006487   Announcement: ( 1698/2564 )
Open From: 20 August 2021  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 652007015   Announcement: ( 1503/2565 )
Open From: 14 June 2022  To: 15 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652007026   Announcement: ( 1580/2565 )
Open From: 24 June 2022  To: 25 July 2022

Apply

 [พนักงานขับรถยนต์]Job : 654107017   Announcement: ( 1534/2565 )
Open From: 17 June 2022  To: 07 July 2022

Apply

 [นักวิชาการวิทยาศาสตร์]Job : 654107021   Announcement: ( 1568/2565 )
Open From: 21 June 2022  To: 21 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507018   Announcement: ( 1535/2565 )
Open From: 17 June 2022  To: 16 August 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652506979   Announcement: ( 1330/2565 )
Open From: 27 May 2022  To: 26 August 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507009   Announcement: ( 1490/2565 )
Open From: 15 June 2022  To: 15 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652507027   Announcement: ( 1593/2565 )
Open From: 27 June 2022  To: 27 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652506832   Announcement: ( 585/2565 )
Open From: 07 March 2022  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 652506828   Announcement: ( 586/2565 )
Open From: 07 March 2022  To: N/A

Apply

 [อาจารย์]Job : 654107023   Announcement: ( 1577/2565 )
Open From: 24 June 2022  To: 18 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 654107024   Announcement: ( 1578/2565 )
Open From: 24 June 2022  To: 18 July 2022

Apply

 [อาจารย์]Job : 652506973   Announcement: ( 1283/2565 ) , ( 1466/2565 )
Open From: 25 May 2022  To: 08 July 2022

Apply

 [เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย]Job : 654107022   Announcement: ( 1567/2565 )
Open From: 21 June 2022  To: 11 July 2022

Apply
 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.