ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 48 รายการ (หน้า 3 / 3)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.01 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจายาบรรณทางวิชาชีพที่ ก.พ.อ.กำหนด สายงานวิทยาศาสตร์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.02 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจายาบรรณทางวิชาชีพที่ ก.พ.อ.กำหนด สายงานวิชาการศึกษา
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.01 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตำแหน่งวิจัย
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.3-1-03 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.3-8-04 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำแหน่งวิจัย
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.3-8-03 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำแหน่งแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.3-5-01 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำแหน่งวิทยาศาสตร์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.3-6-13 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำแหน่งวิชาการอาชีวบำบัด

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น