ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 21 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกห 5100/2227 ขอรับสิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังนร 0202/ว 23 สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/30280 สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/35954 สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 138 สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังสร 0203/ว 209 การซื้อหรือการจ้างรัฐวิสาหกิจโดยวิธีกรณีพิเศษ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังสร 0203/ว 171 การจ้างรัฐวิสาหกิจโดยกรณีพิเศษ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังน.ว. 56/2505 การสั่งจ้างและสั่งซื้อของใช้ราชการจากหน่อวยงานของกรมราชทัณฑ์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังสร 0203/ว 220 สิทธิพิเศษของกรมราชทัณฑ์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังสร 0203/ว 193 โครงการหลวงภาคเหนือขออนุมัติให้ส่วนราชการซื้อผลิตภัณฑ์ และอาหารสำเร็จรูปต่างๆจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปได้โดยวิธีกรณีพิเศษ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังนร 0203/ว 87 การกำหนดเงื่อนไขวันแล้วเสร็จและค่าปรับในการสั่งซื้อหรือสั่งจ่ายจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/31526 การกำหนดเงื่อนไขวันแล้วเสร็จและค่าปรับในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังสร 0203/ว 26 ขอให้ความช่วยเหลือรับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าทำงาน กับขอให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับจ้างทำหน้ารักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกห 0400/17581 ขอให้ความช่วยเหลือรับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าทำงาน กับขอให้สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับจ้างทำหน้ารักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2539/2 ระเบียบ 2539/2
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/21740 การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 178 ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 74 การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/ว 108 การเบิกจ่ายค่าวัสดุ

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น